A haleszi betyár - Vass József
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Kőkereszt - Németh László
Éjszakai fények - Patyik Ágota
Szüret - Vass József
Aratás utan - Németh László
Szabadság - Vass József

Partnerek

 

Hatályos rendeletek

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról
A díszpolgári cím adományozásáról
A Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás TT-ra átruházott hatáskörökről
A helyi hulladékgazdálkodási tervről
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
A köztisztaság fenntartásáról
Az idegenforgalmi adóról
Egyes természeti értékek védetté nyilvánításáról
Jogharmonizációs záradék - rendelet
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
Szociálpolitikai Kerekaszatal létrehozása
VÍZMŰ átruházott hatáskör
Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozásáról
A mezei őrszolgálat létrehozásáról, fenntartásáról és működtetéséről
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról
az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete végrehajtásáról - rendelet
A nagyközség címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, településnév használatáról
Az egészségügyi alapellátási körzeteiről
A magánszemélyek kommunális adójáról
A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól
A talajterhelési díjról
A telekadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet hatályon kívüli helyezésről
A közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, a névtáblák és a házszám elhelyezésének rendjéről
Üllés Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
Az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet hatályon kívül helyezése
A településkép védelméről
Vásárokról, piacokról szóló rendelet
A gyermekvédelem helyi rendszeréről
A személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátásokról és azok térítési díjáról
Az élelmezési nyersanyagköltségről -
4 - A nevelési-oktatási intézményekben szedhető térítési díjakról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
5 - óvodai, iskolai felvételi körzethatáros rendelet hatályon kívül helyezése
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról
A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében nyújtott 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
A középfokú oktatsi intézményekben tanulók támogatásáról
Az anyakönyvi események létesítése engedélyezésének, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól
2013. évi költségvetési rendelet
A 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
A köztisztviselői illetményalapról
Átmeneti szabályozás a települési támogatásokról
II.8 - önkormányzat egységes rendeletei
A humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a települési támogatások átmeneti szabályozásáról szóló
A fák és fás szárú növények védelméről
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
A helyi lakáscélú támogatásról (2)
A helyi önszerveződő közösségek pü-i támogatásának rendjéről
A temetőről és a temetkezés rendjérőll
A 2021. évi átmeneti gazdálkodásról
 
 
Powered by Phoca Download

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Lájkolj minket!

Önkormányzati konyha étlapja

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek