Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Éjszakai fények - Patyik Ágota
Aratás utan - Németh László
A haleszi betyár - Vass József
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Kőkereszt - Németh László
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Szabadság - Vass József
Szüret - Vass József

Partnerek

 

Hatályos rendeletek

A köztisztaság fenntartásáról
Az idegenforgalmi adóról
Egyes természeti értékek védetté nyilvánításáról
Jogharmonizációs záradék - rendelet
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
Szociálpolitikai Kerekaszatal létrehozása
VÍZMŰ átruházott hatáskör
Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozásáról
A mezei őrszolgálat létrehozásáról, fenntartásáról és működtetéséről
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról
az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete végrehajtásáról - rendelet
A nagyközség címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, településnév használatáról
A magánszemélyek kommunális adójáról
A talajterhelési díjról
Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet hatályon kívüli helyezésről
A közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, a névtáblák és a házszám elhelyezésének rendjéről
Üllés Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
Az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet hatályon kívül helyezése
A településkép védelméről
Vásárokról, piacokról szóló rendelet
Az élelmezési nyersanyagköltségről -
A téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében nyújtott 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
A középfokú oktatsi intézményekben tanulók támogatásáról
Az anyakönyvi események létesítése engedélyezésének, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
A köztisztviselői illetményalapról
A temetőről és a temetkezés rendjérőll
Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokról
Közterület-használatról és használati díjáról
Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokról szóló ,14_2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 19_2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok térítési díjairól
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról
A díszpolgári cím adományozásáról
A Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás TT-ra átruházott hatáskörökről
A fák és fás szárú növények védelméről
A gyermekvédelem helyi rendszeréről
A helyi hulladékgazdálkodási tervről
A helyi iparűzési adóról
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
A helyi lakáscélú támogatásról
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól
A helyi önszerveződő közösségek pü-i támogatásának rendjéről
A környezetvédelmi Alap létrehozásáról
a közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, a névtáblák és a házszám elhelyezésének rendjéről
a szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól
A szociálpolitikai Kerekaszatal létrehozása
A temetőről és a temetkezés rendjéről
A vásárokról, piacokról
 
 
Powered by Phoca Download

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Lájkolj minket!

Önkormányzati konyha étlapja

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek