Éjszakai fények - Patyik Ágota
Kőkereszt - Németh László
Szüret - Vass József
Aratás utan - Németh László
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
A haleszi betyár - Vass József
Szabadság - Vass József
Hajnali balerina - Szabó Ferenc

Partnerek

 

Hatályos rendeletek

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról
A díszpolgári cím adományozásáról
A Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás TT-ra átruházott hatáskörökről
A fák és fás szárú növények védelméről
A gyermekvédelem helyi rendszeréről
A helyi hulladékgazdálkodási tervről
A helyi iparűzési adóról
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
A helyi lakáscélú támogatásról
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól
A helyi önszerveződő közösségek pü-i támogatásának rendjéről
A környezetvédelmi Alap létrehozásáról
A köztisztaság fenntartásáról
A magánszemélyek kommunális adójáról
A mezei őrszolgálat létrehozásáról, fenntartásáról és működtetéséről
A nagyközség címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, településnév használatáról
a szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról
A szociálpolitikai Kerekaszatal létrehozása
A talajterhelési díjról
Az anyakönyvi események létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díja
Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokról
Az egyes önkormányzati rendeletek technikai deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről (1)
Az idegenforgalmi adóról
Egyes természeti értékek védetté nyilvánításáról
Helyi rendeletek jogharmonizációs záradékkal való ellátásáról
Közterület-használatról és használati díjáról
Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Társulási Tanácsára átruházott hatáskörökről
Üllés Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozásáról
A vásárokról és piacokról
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok térítési díjáról
A közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, a névtáblák és a házszám elhelyezésének rendjéről
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról
A temetőről és a temetkezés rendjéről
Az élelmezési nyersanyagköltségről és térítési díjakról
 
 
Powered by Phoca Download

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Önkormányzati konyha étlapja

Lájkolj minket!

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek