Aratás utan - Németh László
A haleszi betyár - Vass József
Szabadság - Vass József
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Kőkereszt - Németh László
Szüret - Vass József
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Éjszakai fények - Patyik Ágota

Partnerek

 

Az Üllési Ifjúsági Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján tárgyi eszköz beruházásra 344 995 Ft, utánpótlás-nevelés feladatinak ellátásra 2 837 821 Ft, képzéssel összefüggő feladatok ellátására 35 176 Ft támogatást nyert a 2018/2019. évi sportfejlesztési programja megvalósítására.

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Önkormányzati konyha étlapja

Lájkolj minket!

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek