Éjszakai fények - Patyik Ágota
Szabadság - Vass József
A haleszi betyár - Vass József
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Aratás utan - Németh László
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Szüret - Vass József
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Kőkereszt - Németh László

Partnerek

 

Településeink a tervezett szennyvízberuházással érintett lakói, ingatlantulajdonosai gyakran némi türelmetlenséggel, némi iróniával teszik fel a kérdést: lesz ebből valaha is valami?
A szűkszavú diplomatikus válasz: remélhetőleg igen, azon leszünk, hogy megvalósuljon.
Szerencsére a pályázati első forduló megnyerése óta ennél részletesebb, konkrétabb válaszadásra is van mód. 
Természetesen, a szemmel látható változásokat sürgető kérdezőket ez sem elégíti ki.

Arról már korábban tájékoztatást adtunk, hogy az első fordulós pályázati támogatásból és a hozzá tartozó 15 %-os önerőből a beruházás előkészítő feladatai valósulnak meg. A pályázatnak kötelezően előírt elemei a költség-haszon elemzés, környezeti hatástanulmány, régészeti feltárás, lőszermentesítés és a szolgalmi jogok tisztázása. Most készülnek el a részletes tervek is, amely munka a közművek elhelyezkedésének részletes feltárását, helyszíni bejárásokat, egyeztetéseket és a szükséges engedélyek beszerzését igényli.

Most dől el, hogy az utcákban hol futnak majd a szennyvízgyűjtő vezetékek, a szennyvízátemelők hol lesznek elhelyezve, de az is, hogy a szennyvíztisztító telepen a szennyvíztisztítás milyen műszaki megoldásokkal valósul meg.

A második fordulós pályázat a pályázati első forduló lezárását követően nyújtható be, amelyre 2010. tavaszán kerülhet sor.

Az első fordulóban a pályázati önrészt az önkormányzatok vállalták magukra. A Víziközmű Társulat a pályázati fordulóhoz kapcsolódóan csak az áfa-finanszírozásban vesz részt, azaz a lakosok által befizetett érdekeltségi hozzájárulást a második forduló önrészének biztosításához tartalékoljuk.

Decemberben az érintett négy önkormányzat Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás néven társulást hoz létre a szennyvízprogram megvalósítása érdekében. A megalakított társulás a pályázati második fordulóban a beruházás megvalósítása során projektgazdai feladatokat lát el. A projekt iroda a második fordulós pályázat megnyerését követően áll fel, melynek vezetőjét, műszaki-beruházási vezetőjét és a pénzügyi-gazdasági vezetőjét a hatályos rendelkezések szerinti kiválasztási eljárást követően a Társulási Tanács bízza meg.

Az önkormányzat társulás létrejötte a második fordulós pályázat benyújtásának feltétele.

A három éve működő Víziközmű Társulat és a most alakuló Szennyvíz-Közmű Társulás a névrokonság ellenére egymástól eltérő feladattal fog működni. A Társulat az érdekeltségi hozzájárulás beszedésével, a megkötött Fundamenta-szerződésállomány kezelésével és a pályázati önrész biztosításával foglalkozik, míg a Társulás a pályázat lebonyolítását végzi.

 

Továbbiakban az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével és a társulati tagok kötelezettségeivel foglalkozom.

A tagi nyilvántartás naprakészsége érdekében, de egyéb praktikus okokból is, úgy mint levelezés, egyenlegértesítők megküldése,kérjük az adatokban (név, lakcím, levelezési cím) bekövetkezett változások bejelentését.

A Fundamenta-szerződéssel rendelkezők esetében a változás bejelentését a Fundamenta Zrt. felé is továbbítanunk kell, erre egy nyomtatvány szolgál, amit a szerződő félnek ügyfélszolgálatunknál alá kell írni.

Visszatérő probléma, hogy az ingatlanok adás-vételéről nem tesznek bejelentést az érintettek.

Ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy adás-vétel esetén a Fundamenta-szerződés átruházására nincs mód, kivéve, ha közeli hozzátartozó a vevő.

Az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően tisztázni szükséges a felek között, hogy az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését, hogyan kívánják egymás között rendezni. Az erre vonatkozó megállapodást a szerződésben ne felejtsék el rögzíteni, ezzel a későbbi viták elkerülhetők.

Ha az eladó Fundamenta-szerződése egy ingatlanra vonatkozik, a szerződést fel kell mondani, több ingatlanra szóló szerződés esetén a szerződési összeget kell csökkenteni.

Összefoglalva, az ingatlaneladást a társulathoz be kell jelenteni és az érdekeltségi hozzájárulás fizetését rendezni kel. A rendezés módjáról kérjenek bővebb felvilágosítást ügyfélszolgálati irodánktól.

Többször szóltunk arról, hogy az előtakarékossági szerződéseknél a megtakarítási összegre állami támogatást veszünk igénybe. Az állami támogatás megigénylése az Állam Kincstártól évenként történik a szerződő, vagy kedvezményezett esetén a kedvezményezett adóazonosító számára. Egy adott évben egy adott személy csak egy szerződésen jogosult állami támogatásra. Éppen ezért, aki egy újabb előtakarékossági szerződést kíván saját célra kötni, ezt csak kedvezményezett megjelölésével teheti meg. Ha hitelkonstrukciós állami támogatáshoz kíván hozzájutni, kedvezményezett megjelölése csak a szennyvízberuházáshoz megkötött szerződésnél jöhet szóba. Jó ha erről előre gondoskodnak, mert ellenkező esetben az ügyintézés elhúzódására és a hitelhez jutás csúszására kell számítani.

A Társulat megalakulásakor összeállított érdekeltségi listákból véletlenül néhány ingatlan kimaradt. Feltételezhető, hogy vannak olyan ingatlanok, melyek után az érdekeltségi hozzájárulás nem lett rendezve. Kérem az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy keressék meg ügyfélszolgálatunkat. 2010. május végéig még tudunk előtakarékossági szerződéseket kötni, amelyek az állami támogatás miatt kedvezményt jelentenek az érdekeltek részére. Tehát célszerű, ha az érdekeltségi hozzájárulás rendezése a jelölt időpontig megtörténik.

Hozzájárulás megfizetésére kötelezett minden az érdekeltségi területbe eső beépítet vagy beépíthető ingatlan. Fizetésre külön-külön kötelezettek az ikerházak lakói, valamint azok is , akik önálló vízbekötéssel rendelkező lakrésszel rendelkeznek.

Azok is érdekeltségi taggá válnak, akik önkormányzati ingatlant vásárolnak, valamint a telekmegosztásból keletkező új telkek után is fizetési kötelezettség van.

Igényként merült fel, hogy a Társulat a törlesztő részletekkel fizető Fundamenta szerződéssel rendelkező tagjaink részére a tag kérésére egyösszegű kedvezményes befizetést tegyen lehetővé.

Amennyiben a következő küldöttgyűlés erről dönt, úgy jövő év júniusától egy meghatározott időpontig erre lehetőség lesz. A feltételekről a következő évi egyenlegértesítőkben adunk tájékoztatást.

Tisztelt Társulati Tagok, Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Együttműködésükre a továbbiakban is számítva Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok Önöknek!

 

Maróti Mihály elnök

 

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Önkormányzati konyha étlapja

Lájkolj minket!

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek