Éjszakai fények - Patyik Ágota
A haleszi betyár - Vass József
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Aratás utan - Németh László
Szüret - Vass József
Szabadság - Vass József
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Kőkereszt - Németh László

Partnerek

 

 

79/2004.(IV.19) Korm. rendelet a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről

2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről

1990. évi C. tv. a helyi adókról

1990. évi XCIII. tv. az illetékekről szóló

1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről

1991. évi XVIII. tv. és a 2000. évi C. tv. a számvitelről

1991. évi IL. tv. a csőd-, és felszámolási eljárásról és végelszámolásról

1991. évi LXXXII. tv. a Gépjárműadóról

13/1991. (V.31.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról

217/1998. (XII.31.) Korm. rendelet Az államháztartás működési rendjéről

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem nyújtható be gyermekét egyedül nevelő személynek ha az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 140%-a alatt van, és vagyonnal nem rendelkezik. Család esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 130 %-a alatt van, és vagyonnal nem rendelkezik.

Melléklet: jövedelem igazolások, középiskolai és felsőfokú tanulmányait folytató gyermeknek iskola látogatási bizonyítvány.

Nyilatkozat – egyedülállóság tényéről (egyedülálló kérelmező esetén)

 

Csatolandó nyomtatványok

A birtokvédelmi eljárás megindítására azok jogosultak, akiket birtokuktól jogosulatlanul megfosztanak vagy a birtoklásban zavarnak. Az eljárás megindítása a birtoksértő magatartás közlésével indul, amely benyújtható kérelem formájában, de az ügyfél személyesen is megindíthatja az eljárást, ez alkalommal jegyzőkönyv felvételére kerül sor. A birtokvédelmi eljárás illetékköteles, a hatályos Illetéktörvény szerint a 3000,- Ft –ot illetékbélyegen kell leróni.

A továbbiakban az eljárás a Polgári Törvénykönyv erre vonatkozó előírásai szerint kerül lefolytatásra. Az esetek többségében sor kerül helyszíni szemle lefolytatására, valamint - amennyiben arra szükség van – a tényállás tisztázása céljából tanúk meghallgatására.

Ha a kérelem megalapozott, akkor határozat formájában a birtoksértő felszólítására kerül sor a zavaró magatartás befejezésének céljából. Amennyiben a birtoksértő magatartás elkövetése miatt kár keletkezett, úgy a határozat a kár összegének megtérítéséről is tartalmaz rendelkezést.

A határozat kiküldése után – ha a birtoksértés megállapítására sor került – a határidő lejártát követően ismételt helyszíni szemle keretében állapítja meg az ügyintéző, hogy a határozat rendelkezései betartásra kerültek-e.

Településen lakóhelyet kíván az ügyfél létesíteni, akkor ki tölt a hivatal népesség nyilvántartójánál lakcímbejelentő lapot, melyhez mellékeli az adás-vételi szerződését, vagy használatbavételi engedélyét.

Ha az ügyfél tartózkodási helyet szeretne létesíteni a településen akkor, a főbérlő személyes jelenléte is szükséges, mivel szállásadóként jelenlétünkben írja alá a lakcímbejelentő lapot.

 

Lakcímváltozás során le kell adni a lakcímet igazoló hatósági igazolást (lakcímkártyát), vagy ha nem rendelkezik a fenti igazolással, akkor a személyi igazolványban kell hivatalból a régi lakcímet megszüntetni.

 

Lakóhely változás estén illetékmentes az eljárás.

 

Csatolandó nyomtatvány:

Közterület-használat ügymenete

1) Az ügyfél kitölti a „Közterület-használati engedély iránti kérelem” című formanyomtatványt.
2) A kérelemre 3000 Ft-os illetékbélyeget ragaszt fel, vagy mellékeli.
3) A Polgármesteri Hivatal határozatban engedélyezi a közterület-használatot és mellékeli a befizetési csekket, melyet az ügyfél befizet.

 

Csatolandó nyomtatvány:

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Lájkolj minket!

Önkormányzati konyha étlapja

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek