Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
A haleszi betyár - Vass József
Szabadság - Vass József
Szüret - Vass József
Aratás utan - Németh László
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Éjszakai fények - Patyik Ágota
Kőkereszt - Németh László

Partnerek

 

 

Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával 2014. január 1-jétől hatályba lépett egy új segélyforma, az ún. önkormányzati segély - 19/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeli ellátásokról.

 

Az önkormányzati segélyre jogosultak köre az Szt. alapján elsősorban:

  • akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak,
  • akik alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak, ilyen többletkiadások különösen: betegség miatt, haláleset miatt, elemi kár bekövetkezése miatt, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében, iskoláztatás biztosítása érdekében, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek családjával kapcsolattartáshoz, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez merülhetnek fel
  • akik a gyermek(ek) hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.Az önkormányzati segélyre való jogosultság differenciáltan került meghatározásra:

  • Önkormányzati segély általános esetben akkor nyújtható, ha a kérelmező megfelel az Szt. 45 §-ában foglaltaknak, valamint a tervezetben szereplő jövedelemhatár szerint – az egy főre eső havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37 050 forint), egyedül élő esetén annak 200 %-át 57.000 Ft-ot.
  • Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély esetében a jövedelemhatár a korábbi temetési segély szintjén maradt, azaz az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250%-át nem haladja meg. Az így megállapított önkormányzati segély összege: testtemetés esetén 25.000 Ft, hamvasztásos temetés esetén 18.000 Ft.
  • Önkormányzati segély megállapítása rendkívüli élethelyzet esetén

Rendkívüli segélyben az a személy, vagy család részesíthető, aki rendkívüli élethelyzetbe kerülése miatt anyagi segítségre szorul – ebben a kategóriában a rendelet-tervezet az alábbi jövedelemhatárt szabályozza: egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.

 

Az önkormányzati segély kialakításával a támogatás iránti kérelem elbírálására a polgármester jogosult. A KÉRELEM benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda – ügyfélszolgálati időben.


Üllés Nagyközség Önkormányzata ez évben is támogatni kívánja a rászoruló családokat szociális célú tűzifa-segély nyújtásával.

A szociális célú tűzifából kérelemre, elsősorban azon személyeknek adható támogatást akik: 

Bővebben...

Temetési segély iránti kérelem adható be annak a személynek aki az elhalt eltemettetéséről gondoskodott, feltéve hogy a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 250%-át nem haladja meg.

Melléklet: Temetéssel kapcsolatos számlák, halotti anyakönyvi kivonat, jövedelem igazolások.

 

Csatolandó nyomtatvány:

-Kérelem nyomtatvány kitöltése

- Háziorvos szakvéleménye közlekedőképesség minősítéséről

-Tanuló jogviszony igazolása

 

1.Közlekedési támogatás

- Lakóhely szerint illetékes önkormányzatnál igényelhető. De igényelhető tartózkodási hely szerint is › akkor a megállapító határozatot meg kell küldeni a lakóhely szerint illetékes jegyzőnek. 
-Közlekedési támogatás állapítható meg annak akinek a családjában a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg azaz (2009-ben: 71.250 Ft.-ot ) 
-Közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több

Alapösszeg mértéke 7000 Ft/ év

 

a) Ha a mozgáskorlátozott 1-62 éves korú

aa) tanulói munkaviszonyban, vagy munkaviszonyban áll akkor a szorzószám 3,5 (7000X 3.5)=24.500 Ft

ab) saját háztartásában gondoskodik részére az eltartottak számától függetlenül a közlekedési támogatáson felül még az alapösszeg 0,5-es szorzószámmal számított összegének megfelelő támogatás is jár ( 7000 Ft + 3.500 Ft= 10.500 Ft. )

Nem jogosult közlekedési támogatásra az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül.

 

Ha a mozgáskorlátozottság ténye év közben következett be akkor időarányosan kérelem benyújtását követő hó 1. napjától kell megállapítani, a támogatás összegét.

Egyébként a kérelem beadási ideje minden év április 30 napja.

 

2. Szerzési Támogatás

A szakvéleményen, a kérelem nyomtatványon, a jövedelem igazoláson ( Tanulói, jogviszony , munkaviszony igazoláson kívül ) kívül csatolni kell érvényes vezetői engedély másolatát, továbbá írásos nyilatkozatot arról, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását vállalja.

A szerzési jogosultságot jogosultsági feltételek fennállása esetén a jegyző a megállapító határozat hatályát 1 évvel meghosszabbíthatja.

 

A jegyző minden év június 30-ig terjeszti fel az Dél -alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalhoz elbírására. Hétévenként egy ízben adható ( melynek összege 300.000 Ft-os utalvány )

 

3. Átalakítási támogatás

A jegyző a Dél -alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalhoz küldi elbírására.

Az átalakítási támogatás mértéke 30.000 Ft

Hétévenként egy ízben adható.

 

Csatolandó nyomtatvány:

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Lájkolj minket!

Önkormányzati konyha étlapja

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek