Kőkereszt - Németh László
A haleszi betyár - Vass József
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Éjszakai fények - Patyik Ágota
Szüret - Vass József
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Szabadság - Vass József
Aratás utan - Németh László

Partnerek

 

 

2016. január 1-jétől módosult a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvénynek az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályai. A belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, illetve a közigazgatási szervek a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot kizárólag elektronikusan, a képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthatja be a bírósághoz, és a képviselő részére a bíróság is elektronikusan kézbesít. Az elektronikus kapcsolattartás 2016. június 30. napjáig választható, 2016. július 1-jét követően kötelező és kizárólagos.

A jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben (2016- július 1. napján és az azt követően indult perekben kötelezően) ha a felperes a keresetlevelet a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőnél terjeszti elő, a birtokvédelmi határozatot hozó jegyző köteles gondoskodni

 • a határozat alapjául szolgáló ügy iratainak digitalizálásáról, ha a keresetlevél elektronikusan került előterjesztésre, és
 • a hozzá benyújtott keresetlevél és a mellékleteit képező papír alapú okiratok digitalizálásáról, valamint a papír alapú okiratok megőrzéséről, továbbá a határozat alapjául szolgáló ügy iratainak digitalizálásáról, ha a keresetlevél papír alapon kerül előterjesztésre.

Ha a felperes a keresetlevelet e perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz nyújtja be, a bíróság felhívja a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőt, hogy az iratokat digitalizált formában terjessze fel.

Az általános Nyomtatvány Kitöltő programmal kitölthető adatlap innen tölthető le, és kizárólag ügyfélkapun keresztül küldhető be!

1. Közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálata, az ügyféltől érkező beadványok.

K01 nyomtatvány

K01 nyomtatvány kitöltési utmutató

2. Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

P26 nyomtatvány

P26 nyomtatvány kitöltési utmutató

 

Az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) - keretprogram az alábbi linkről tölthető le: LINK

                                                                                              Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Kereskedelmi tevékenység típusai: 

 1. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

 2. Működési engedély köteles tevékenység

 3. Bejelentés-köteles ipari tevékenység

 4. Telepengedély köteles tevékenység 

A fenti tevékenységekre vonatkozó jogszabályok 

 1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. Törvény

 2. A kereskedelemről szóló 2005. CLXIV. törvény

 3. 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

 4. 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet a telephely, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 

Eljárás menete 

Kérelem benyújtása Üllés Nagyközség Jegyzőjének a megfelelő mértékű illeték (bejelentés-köteles tevékenységek 3.000 Ft, engedély köteles tevékenységek 10.000 Ft) megfizetése mellett és a szükséges csatolandó okmányokkal

Ügyintézési határidő: 21 munkanap

Fellebbezési határidő: 15 nap - a fellebbezést a Csongrád Megyei Kormányhivatalnak címezve Üllés Nagyközség Jegyzőjénél szükséges benyújtani

 

A kereskedő kötelessége Üllés Nagyközség Jegyzőjének bejelenteni azonnal a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó adattartalom változását, nyitva tartás változása esetén a változást megelőző 8 napon belül 

Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával 2014. január 1-jétől hatályba lépett egy új segélyforma, az ún. önkormányzati segély - 19/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeli ellátásokról.

 

Az önkormányzati segélyre jogosultak köre az Szt. alapján elsősorban:

 • akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak,
 • akik alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak, ilyen többletkiadások különösen: betegség miatt, haláleset miatt, elemi kár bekövetkezése miatt, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében, iskoláztatás biztosítása érdekében, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek családjával kapcsolattartáshoz, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez merülhetnek fel
 • akik a gyermek(ek) hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.Az önkormányzati segélyre való jogosultság differenciáltan került meghatározásra:

 • Önkormányzati segély általános esetben akkor nyújtható, ha a kérelmező megfelel az Szt. 45 §-ában foglaltaknak, valamint a tervezetben szereplő jövedelemhatár szerint – az egy főre eső havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37 050 forint), egyedül élő esetén annak 200 %-át 57.000 Ft-ot.
 • Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély esetében a jövedelemhatár a korábbi temetési segély szintjén maradt, azaz az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 250%-át nem haladja meg. Az így megállapított önkormányzati segély összege: testtemetés esetén 25.000 Ft, hamvasztásos temetés esetén 18.000 Ft.
 • Önkormányzati segély megállapítása rendkívüli élethelyzet esetén

Rendkívüli segélyben az a személy, vagy család részesíthető, aki rendkívüli élethelyzetbe kerülése miatt anyagi segítségre szorul – ebben a kategóriában a rendelet-tervezet az alábbi jövedelemhatárt szabályozza: egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.

 

Az önkormányzati segély kialakításával a támogatás iránti kérelem elbírálására a polgármester jogosult. A KÉRELEM benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda – ügyfélszolgálati időben.


Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Lájkolj minket!

Önkormányzati konyha étlapja

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek