Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Kőkereszt - Németh László
Aratás utan - Németh László
Szüret - Vass József
A haleszi betyár - Vass József
Éjszakai fények - Patyik Ágota
Szabadság - Vass József
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána

Partnerek

 

 

Fel

Hatályos rendeletek

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli szabályai, díjai
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról
A díszpolgári cím adományozásáról
A fás szárú növények védelméről
A Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás TT-ra átruházott hatáskörökről
A helyi hulladékgazdálkodási tervről
A helyi iparűzési adóról
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
A köztisztaság fenntartásáról
Az idegenforgalmi adóról
Az iskolai, óvodai felvételi körzet meghatározásáról,....
Az önkormányzat vagyonáról
Egyes természeti értékek védetté nyilvánításáról
Jogharmonizációs záradék - rendelet
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
Közterület-használatról és használati díjáról
Oktatási nevelési intémények térítési díjáról
Szociálpolitikai Kerekaszatal létrehozása
VÍZMŰ átruházott hatáskör
Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről
Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozásáról
A mezei őrszolgálat létrehozásáról, fenntartásáról és működtetéséről
A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és térítési díjakról
A temetőről és a temetkezés rendjéről
Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokról
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról
A helyi lakáscélú támogatásról (2)
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról
az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete végrehajtásáról - rendelet
A nagyközség címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, településnév használatáról
A települési szilárd és folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
Az egészségügyi alapellátási körzeteiről
A magánszemélyek kommunális adójáról
A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól
A talajterhelési díjról
A telekadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet hatályon kívüli helyezésről
A közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, a névtáblák és a házszám elhelyezésének rendjéről
Üllés Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
A 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
A köztisztviselői illetményalapról
Az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet hatályon kívül helyezése
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
A településkép védelméről
A középfokú oktatsi intézményekben tanulók támogatásáról szóló rendelet megalkotása
Vásárokról, piacokról szóló rendelet
A gyermekvédelem helyi rendszeréről
A személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátásokról és azok térítési díjáról
Az élelmezési nyersanyagköltségről -
 
 
Powered by Phoca Download

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Lájkolj minket!

Önkormányzati konyha étlapja

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek