Aratás utan - Németh László
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Kőkereszt - Németh László
A haleszi betyár - Vass József
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Éjszakai fények - Patyik Ágota
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Szabadság - Vass József
Szüret - Vass József

Partnerek

 

 

Fel

Hatályos rendeletek

A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli szabályai, díjai
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról
A díszpolgári cím adományozásáról
A fás szárú növények védelméről
A Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás TT-ra átruházott hatáskörökről
A helyi hulladékgazdálkodási tervről
A helyi iparűzési adóról
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
A köztisztaság fenntartásáról
A vásárokról és piacokról szóló
Az elektronikus úton intézhető közigazgatási hatósági ügyekről
Az idegenforgalmi adóról
Az iskolai, óvodai felvételi körzet meghatározásáról,....
Az önkormányzat vagyonáról
Egyes természeti értékek védetté nyilvánításáról
Helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Jogharmonizációs záradék - rendelet
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
Közterület-használatról és használati díjáról
Oktatási nevelési intémények térítési díjáról
Szociálpolitikai Kerekaszatal létrehozása
VÍZMŰ átruházott hatáskör
A gyermekjóléti támogatásról
Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértékéről
Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozásáról
A mezei őrszolgálat létrehozásáról, fenntartásáról és működtetéséről
A nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és térítési díjakról
A temetőről és a temetkezés rendjéről
Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokról
Az élelmezési nyersanyagköltségről -
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról
A személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátásokról és azok térítési díjáról
A 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
A helyi lakáscélú támogatásról (2)
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról
az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete végrehajtásáról - rendelet
A nagyközség címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, településnév használatáról
A települési szilárd és folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
Az egészségügyi alapellátási körzeteiről
A magánszemélyek kommunális adójáról
A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól
A talajterhelési díjról
A telekadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
GYermekvédelem helyi rendszeréről
Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet hatályon kívüli helyezésről
A közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, a névtáblák és a házszám elhelyezésének rendjéről
Üllés Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
A 2018. évi átmeneti gazdálkodásról
 
 
Powered by Phoca Download

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Lájkolj minket!

Önkormányzati konyha étlapja

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek