Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Éjszakai fények - Patyik Ágota
Szabadság - Vass József
Kőkereszt - Németh László
Szüret - Vass József
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Aratás utan - Németh László
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
A haleszi betyár - Vass József

Partnerek

 

 

Déryné Kulturális Központ igazgatója pályázatot hirdet közművelődési szakember álláshely betöltésére — a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján az alábbi feltételek szerint:

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6794 Üllés, Dorozsmai út 48.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadók

 

Személyi feltételek:

 • magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

 • betöltött 18. életév

 • büntetlen előélet.

Képesítési feltételek:

 • főiskolai szintű művelődésszervező (népművelő, közművelődési előadó, andragógia) szakképzettség

 • vagy tanítói oklevéllel szerzett közművelődési, népművelői szakkollégiumi képesítés

 • vagy nem szakirányú főiskolai végzettség és szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább ötéves szakmai gyakorlat,

 • B kategóriás jogosítvány,

 • kiváló szintű helyismeret,

 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,

 • hangtechnikai ismeretek,

 • kulturális érzékenység és igényesség,

 • kreativitás,

 • terhelhetőség,

 • sokoldalú munkavégzésre alkalmasság.

Munkaköri betöltésével járó lényeges feladatok:

 • a település közművelődési tevékenységének szervezésében való részvétel,

 • a község hagyományőrző ünnepeinek ápolása,

 • helyi hagyományok felkutatása, megőrzése

 • rendezvények szervezésében való részvétel, lebonyolítás,

 • művelődő közösségek szervezése

 • cikkek, riportok készítése

 • együttműködés a helyi ifjúsági és kulturális civil szervezetekkel,

 • kiadványok, plakátok, hirdetések szerkesztése

 • bérleményekkel, bérletekkel kapcsolatos ügyintézés

 • ügyfélfogadás

 • fotózás községi rendezvényeken

 • technikai feladatok (pl. hangosítás) ellátása.

A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,

 • motivációs levelet,

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

 • képzettség feltételeit igazoló dokumentumok másolatát,

 • szakmai gyakorlat igazolását alátámasztó dokumentumot,

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik, valamint arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A csatolandó iratokat a pályázattal együtt határidőben be kell nyújtani, utólagos hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség!

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Meszesné Volkovics Szilvia igazgató nyújt, a 30/506-2381-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Kormányzati Személyügyi Központ és Közigazgatási Képzési Központ honlapján történő megjelenéstől számított 15 nap.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton vagy személyesen Meszesné Volkovics Szilvia igazgató részére, Déryné Kulturális Központ (6794 Üllés, Dorozsmai út 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2015/1. , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.

A pályázat elbírálásának várható ideje:

 • A benyújtási határidő lejártától számított 30 nap. A pályázókat az elbírálást követően 15 napon belül értesítjük.

Munkakör betöltésének kezdő időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2016. január 01. napjától tölthető be.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Üllés Nagyközség honlapja: www.ulles.hu

 

Jelen pályázati kiírásban nem szereplő kérdésekben a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet idevonatkozó rendelkezései irányadók.

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Lájkolj minket!

Önkormányzati konyha étlapja

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek