Aratás utan - Németh László
Kőkereszt - Németh László
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Szabadság - Vass József
Szüret - Vass József
A haleszi betyár - Vass József
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Éjszakai fények - Patyik Ágota

Partnerek

 

 

A Déryné Kulturális Központ 2010. augusztus 5-én 10 órakor ünnepélyes keretek közt került átadásra. 

Az ünnepséget Nagy Atila Gyula polgármester nyitotta meg, köszöntő beszédét a Belügyminisztérium államtitkárának, Tállai Andrásnak a köszöntője követett. Az épületet Soós János esperes is megáldotta. A polgármester és az államtitkár közösen vágták át a szalagot és adták át az új kulturális intézményt Üllés lakosságának. Az átadást követően a résztvevők kulturális műsort tekinthettek meg.

 

Az ünnepségről bővebben az alábbi címeken találnak információt, cikkeket:
http://www.vati.hu
http://www.promenad.hu

2010.08.05-től a Déryné Kulturális Központ, Könyvtár és INFO központ megújult formában várja a kulturális szolgáltatásokat igénybe venni kívánókat.

A Csongrád Megyei Közgyűlés Művelődési és Határon Túli Magyarok Bizottsága a 44/2010. (V.25.) MHTM. Biz. határozatában felkérte a Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatási és közművelődési intézmények vezetőit, valamint Csongrád megye településeinek polgármestereit, hogy a határon túli testvértelepüléseik oktatási intézményeinek részére gyűjtsenek össze magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar történelem témaköréből minden olyan kiadványt (tankönyv, térkép, cd, dvd, stb.) és kisméretű tárgyi eszközt (video lejátszó, dvd lejátszó), amely elősegíti a határon túl élő magyar ifjúság oktatását.

 

Ezúton kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben a fentiek szerint segíteni tudnak, a felajánlott kiadványokat és tárgyi eszközöket 2010. augusztus 20. napjáig juttassa el a mórahalmi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Házba (Mórahalom, Röszkei út 2.), a makói József Attila Gimnáziumba (Makó, Csanád Vezér tér 6.) vagy az Üllési Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára.

 

Nagy Attila Gyula
polgármester

Az őstermelők iparűzési adó fizetési kötelezettsége

 

Letölthető dokumentumok

 

A helyi iparűzési adóról szóló 13/1995. (XII.15.) Kt. ör. rendeletünk– az Uniós csatlakozás előtti jogharmonizációs törvénymódosítás következtében – 2007. december 31. napjáig biztosította az adókedvezményt és adómentességet a helyi iparűzési adó alanyainak.

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) változásait 2008. január 1-jei hatállyal a képviselőtestületnek is kötelessége volt átültetnie a helyi rendeletébe.

 

Ez a változás az őstermelők vonatkozásában annyit jelentett, hogy a helyi iparűzési adóról szóló rendeletben eddig részükre biztosított 4 millió forintos nettó árbevételig terjedő mentesség megszűnt.

A Htv. 39/C. §. (2) bekezdése alapján „az adómentesség, adókedvezmény csak azt a vállalkozót illetheti meg, akinek/amelynek a 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.Az önkormányzat az adómentességre, adókedvezményre való jogosultság szempontjából 2,5 millió Ft-nál alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat.”

A (3) bekezdés pedig kimondja, hogy „az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, mértékének valamennyi - a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő - vállalkozó számára azonosnak kell lennie.”

 

A Htv. VII. fejezet 52.§. 26. pont b) alpont szerint vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladja.

 

Mindezek alapján az őstermelők adóalanyok és adókötelesek, ugyanis a Htv. 35. §. kimondja:

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2) Az adó alanya a vállalkozó.

A 36. § szerint pedig: adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

 

Téves az a felfogás, miszerint csak 2008. január 1-től adóalany és adóköteles a mezőgazdasági őstermelő. Évekre visszamenőleg is megállapítható az adóalanyiság és az adókötelezettség, csak a helyi adó rendelet engedélyezte a mentességet.

 

2008. január 1-től tehát egységesen vannak kezelve a vállalkozók. A Képviselőtestület 28/2007. (XII. 19.) Kt. ör. számú rendelete a helyi iparűzési adóról ennek megfelelően szabályozta az adókötelezettséget, az adó alapját és mértékét, valamint a kedvezményeket.

 

Őstermelő esetében az iparűzési adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve a földalapú és a beruházási támogatás összegével. Vagyis az az összeg, amelyet május 20-ig az APEH felé bevallott, mint őstermelésből származó éves bevétel, csak ebből az összegből levonhatja a földalapú és a beruházási támogatás összegét, így kapja meg a Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevételt.

Ahhoz, hogy megkapja a Htv. szerinti – vállalkozási szintű – adó alapját, ebből le kell vonnia az eladott áruk beszerzési értékét, a közvetített szolgáltatásokat (e kettő az őstermelőknél nem jellemző), és az anyagköltséget (csak a számlával igazolt anyagköltséget).

Az anyagköltség számviteli törvény szerinti értelmezése alapján valamennyi felhasznált energiahordozó értékét anyagköltségként kell elszámolni azzal, hogy a földgáz alapdíjat a költségek között, mint igénybe vett szolgáltatás költségét kell elszámolni.

 

Így kapja meg a Htv. szerinti – vállalkozási szintű - adóalapot, amelyet meg kell szorozni az iparűzési adó mértékével, vagyis 2 %-kal. Az így kapott összeg az adóalapra jutó iparűzési adó összege.

A helyi iparűzési adó rendeletünk 7.§. (2) bekezdése szerint „az iparűzési adó összegéből 20 % adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.”

 

A kedvezmény levonása után megkapja az iparűzési adófizetési kötelezettséget, amelyet 100 forintra kell kerekíteni. Amennyiben az adóévre már fizetett be adóelőleget, azt az adófizetési kötelezettségből le kell vonni és az így kapott különbözetet kell iparűzési adóként az adóévre megfizetni. Amekkora adót megállapít az adott adóévre, ugyanakkora összeget kell előlegként megfizetnie a következő adóévre. Jelen esetben a 2008-as adóévre megállapított adó összegét kell két egyenlő részletben megfizetnie előlegként a 2009-es adóévre.

 

A fent leírtak alapján tehát, azok az őstermelők, akik a földalapú támogatást és a beruházási támogatást beleszámították a Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevételbe, önellenőrzést (önrevíziót) nyújthatnak be az önkormányzat adóirodájában.

 

Felhívom továbbá azon őstermelők figyelmét, akik mindeddig nem tettek eleget iparűzési adóbevallás adási kötelezettségüknek, azok mielőbb pótolják azt.

 

Dr. Sugár Anita jegyző

Értesítjük a lakosságot, hogy a 2010. I. félévi magánszemélyek kommunális adóját, az iparűzési adó előleget valamint a gépjárműadót késedelmi pótlékmentesen március 16-ig lehet befizetni.

A befizetési csekkeket minden bel- és külterületi lakos postai úton fogja megkapni.

  

Köszönjük!

Polgármesteri Hivatal

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Lájkolj minket!

Önkormányzati konyha étlapja

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek