A haleszi betyár - Vass József
Éjszakai fények - Patyik Ágota
Kőkereszt - Németh László
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Aratás utan - Németh László
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Szabadság - Vass József
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Szüret - Vass József

Partnerek

 

 

2010. január 4-én (hétfőn) 10-14 óra között véradás lesz a Radnai utca 2. szám alatti Foglalkoztató épületében.

Személyi igazolványt, TAJ-kártyát kérjük, hozzanak magukkal.

 

Segíts, hogy segíthessünk!

 

Üllés Község Önkormányzata a 2010. évi fordulóban 37 pályázót részesít támogatásban. A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi félévenként egy összegben átutalni a Bursa Hungarica célszámlára. Az első utalás időpontja 2010. január 31., ekkor 5 havi támogatási összeg átutalására kerül sor. Ezt követően a felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, az interaktív web oldalon keresztül tájékoztatják az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságát, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi támogatási összeg. Az OKM Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket felsőoktatási intézmények szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez.

A hallgatók részére a támogatási összeg utalása:

2010. április 9., május 10. és június 10.: az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a felsőoktatási intézmény által az arra jogosult hallgatók részére.

 

Ennek megfelelően a következő félév 5 havi támogatási összegének utalására 2010. augusztus 31 – én kerül sor, melynek kifizetése a következő időpontokban történik:

2010. október 11., november 10. és december 10.: az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a felsőoktatási intézmények által az arra jogosult hallgatók részére.

 

Polgármesteri Hivatal

 

Településeink a tervezett szennyvízberuházással érintett lakói, ingatlantulajdonosai gyakran némi türelmetlenséggel, némi iróniával teszik fel a kérdést: lesz ebből valaha is valami?
A szűkszavú diplomatikus válasz: remélhetőleg igen, azon leszünk, hogy megvalósuljon.
Szerencsére a pályázati első forduló megnyerése óta ennél részletesebb, konkrétabb válaszadásra is van mód. 
Természetesen, a szemmel látható változásokat sürgető kérdezőket ez sem elégíti ki.

Arról már korábban tájékoztatást adtunk, hogy az első fordulós pályázati támogatásból és a hozzá tartozó 15 %-os önerőből a beruházás előkészítő feladatai valósulnak meg. A pályázatnak kötelezően előírt elemei a költség-haszon elemzés, környezeti hatástanulmány, régészeti feltárás, lőszermentesítés és a szolgalmi jogok tisztázása. Most készülnek el a részletes tervek is, amely munka a közművek elhelyezkedésének részletes feltárását, helyszíni bejárásokat, egyeztetéseket és a szükséges engedélyek beszerzését igényli.

Most dől el, hogy az utcákban hol futnak majd a szennyvízgyűjtő vezetékek, a szennyvízátemelők hol lesznek elhelyezve, de az is, hogy a szennyvíztisztító telepen a szennyvíztisztítás milyen műszaki megoldásokkal valósul meg.

A második fordulós pályázat a pályázati első forduló lezárását követően nyújtható be, amelyre 2010. tavaszán kerülhet sor.

Az első fordulóban a pályázati önrészt az önkormányzatok vállalták magukra. A Víziközmű Társulat a pályázati fordulóhoz kapcsolódóan csak az áfa-finanszírozásban vesz részt, azaz a lakosok által befizetett érdekeltségi hozzájárulást a második forduló önrészének biztosításához tartalékoljuk.

Decemberben az érintett négy önkormányzat Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás néven társulást hoz létre a szennyvízprogram megvalósítása érdekében. A megalakított társulás a pályázati második fordulóban a beruházás megvalósítása során projektgazdai feladatokat lát el. A projekt iroda a második fordulós pályázat megnyerését követően áll fel, melynek vezetőjét, műszaki-beruházási vezetőjét és a pénzügyi-gazdasági vezetőjét a hatályos rendelkezések szerinti kiválasztási eljárást követően a Társulási Tanács bízza meg.

Az önkormányzat társulás létrejötte a második fordulós pályázat benyújtásának feltétele.

A három éve működő Víziközmű Társulat és a most alakuló Szennyvíz-Közmű Társulás a névrokonság ellenére egymástól eltérő feladattal fog működni. A Társulat az érdekeltségi hozzájárulás beszedésével, a megkötött Fundamenta-szerződésállomány kezelésével és a pályázati önrész biztosításával foglalkozik, míg a Társulás a pályázat lebonyolítását végzi.

 

Továbbiakban az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével és a társulati tagok kötelezettségeivel foglalkozom.

A tagi nyilvántartás naprakészsége érdekében, de egyéb praktikus okokból is, úgy mint levelezés, egyenlegértesítők megküldése,kérjük az adatokban (név, lakcím, levelezési cím) bekövetkezett változások bejelentését.

A Fundamenta-szerződéssel rendelkezők esetében a változás bejelentését a Fundamenta Zrt. felé is továbbítanunk kell, erre egy nyomtatvány szolgál, amit a szerződő félnek ügyfélszolgálatunknál alá kell írni.

Visszatérő probléma, hogy az ingatlanok adás-vételéről nem tesznek bejelentést az érintettek.

Ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy adás-vétel esetén a Fundamenta-szerződés átruházására nincs mód, kivéve, ha közeli hozzátartozó a vevő.

Az adás-vételi szerződés aláírását megelőzően tisztázni szükséges a felek között, hogy az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését, hogyan kívánják egymás között rendezni. Az erre vonatkozó megállapodást a szerződésben ne felejtsék el rögzíteni, ezzel a későbbi viták elkerülhetők.

Ha az eladó Fundamenta-szerződése egy ingatlanra vonatkozik, a szerződést fel kell mondani, több ingatlanra szóló szerződés esetén a szerződési összeget kell csökkenteni.

Összefoglalva, az ingatlaneladást a társulathoz be kell jelenteni és az érdekeltségi hozzájárulás fizetését rendezni kel. A rendezés módjáról kérjenek bővebb felvilágosítást ügyfélszolgálati irodánktól.

Többször szóltunk arról, hogy az előtakarékossági szerződéseknél a megtakarítási összegre állami támogatást veszünk igénybe. Az állami támogatás megigénylése az Állam Kincstártól évenként történik a szerződő, vagy kedvezményezett esetén a kedvezményezett adóazonosító számára. Egy adott évben egy adott személy csak egy szerződésen jogosult állami támogatásra. Éppen ezért, aki egy újabb előtakarékossági szerződést kíván saját célra kötni, ezt csak kedvezményezett megjelölésével teheti meg. Ha hitelkonstrukciós állami támogatáshoz kíván hozzájutni, kedvezményezett megjelölése csak a szennyvízberuházáshoz megkötött szerződésnél jöhet szóba. Jó ha erről előre gondoskodnak, mert ellenkező esetben az ügyintézés elhúzódására és a hitelhez jutás csúszására kell számítani.

A Társulat megalakulásakor összeállított érdekeltségi listákból véletlenül néhány ingatlan kimaradt. Feltételezhető, hogy vannak olyan ingatlanok, melyek után az érdekeltségi hozzájárulás nem lett rendezve. Kérem az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy keressék meg ügyfélszolgálatunkat. 2010. május végéig még tudunk előtakarékossági szerződéseket kötni, amelyek az állami támogatás miatt kedvezményt jelentenek az érdekeltek részére. Tehát célszerű, ha az érdekeltségi hozzájárulás rendezése a jelölt időpontig megtörténik.

Hozzájárulás megfizetésére kötelezett minden az érdekeltségi területbe eső beépítet vagy beépíthető ingatlan. Fizetésre külön-külön kötelezettek az ikerházak lakói, valamint azok is , akik önálló vízbekötéssel rendelkező lakrésszel rendelkeznek.

Azok is érdekeltségi taggá válnak, akik önkormányzati ingatlant vásárolnak, valamint a telekmegosztásból keletkező új telkek után is fizetési kötelezettség van.

Igényként merült fel, hogy a Társulat a törlesztő részletekkel fizető Fundamenta szerződéssel rendelkező tagjaink részére a tag kérésére egyösszegű kedvezményes befizetést tegyen lehetővé.

Amennyiben a következő küldöttgyűlés erről dönt, úgy jövő év júniusától egy meghatározott időpontig erre lehetőség lesz. A feltételekről a következő évi egyenlegértesítőkben adunk tájékoztatást.

Tisztelt Társulati Tagok, Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Együttműködésükre a továbbiakban is számítva Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok Önöknek!

 

Maróti Mihály elnök

 

 MEGHÍVÓ

 

A Képviselőtestület
tisztelettel meghívja a lakosságot a 
2009. december 9-én (szerdán) 17 órától a
Déryné Kulturális Központ Közösségi Házban 
(Üllés Felszabadulás utca 48.) tartandó 
közmeghallgatásra – falugyűlésre.

 

Napirend: 
1) Az önkormányzat 2009. évi eredményei és 
a 2010. évi költségvetési lehetőségei 
Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
2) Lakossági észrevételek, javaslatok

 

Mindenkit szeretettel várunk!

 

 

Nagy Attila Gyula 
polgármester

 

Alkategóriák

 • Falugazdász tájékoztatója
 • Tájékoztató Bursa Hungarica ösztöndíjasok részére
 • Tájékoztató a hulladékszállításról
 • Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről
 • Háziorvosi ellátás rendelési ideje és ügyelet

  Háziorvosi ellátás rendelési ideje és ügyelet

   

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Betegeket, hogy a háziorvosi körzetek rendelési ideje az alábbi:

  I. számú háziorvosi körzet

  Háziorvos: Dr. Ország Orsolya

  Rendelési idő:

  Hétfő: 8:00-12:00 óráig

  Kedd: 8:00-12:00 óráig

  Szerda: 12:00-16:00 óráig

  Csütörtök: 12:00-16:00 óráig

  Péntek: 8:00-12:00 óráig

   

  II. számú háziorvosi körzet

  Háziorvos: Dr. Csonka Erika

  Rendelési idő:

  Hétfő: 7:30-11:30 óráig és 14:00-15 óráig

  Kedd: 7:30-11:30 óráig

  Szerda: 7:30-11:30 óráig és 14:00-15 óráig

  Csütörtök: 7:30-11:30 óráig

  Péntek: 7:30-11:30 óráig

  Központi orvosi ügyelet

  Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint hétvégén és ünnepnapokon reggel 8 órától hétfő reggel, vagy az ünnepnapot követő munkanap reggel 8 óráig a központi orvosi ügyeletet, vagy a 104-es telefonszámot kell hívni.

  A központi orvosi ügyelet telefonszáma: 285-076

  Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.

    Dr. Ország Orsolya és
  Dr. Csonka Erika háziorvosok

   

   

 • Állatorvosi ügyelet

  Állatorvosi ügyelet – DECEMBER - 2016. JANUÁR

   

  Rendelési idő:

  Hétköznap 12 órától 12 óra 30 percig az Üllés, Vásártér u. 1. szám alatti Állatorvosi Rendelőnél.

  Egyéb időpontokban telefonos elérhetőség biztosított (Dr. Papp Zalán: 06-30/239-2996, 06-20/973-9149)

   

  Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig

   

  2015. december 24-27. Dr. Papp Zalán 06/20/973-9149

  2015. december 31. Dr. Kovács Tibor 06/30/965-3114

   

  2016. január 1-3. Dr. Kovács Tibor 06/30/965-3114

  2016. január 9-10. Dr. Tóth Ferenc 06/20/4763-517

  2016. január 16-17. Dr. Szőke Csaba 06/30/324-5032

  2016. január 23-24. Dr. Hursán Mihály 06/30/998-6139

  2016. január 30-31. Dr. Papp Sándor 06/30/487-9805

 • Ebzárlat és legeltetési tilalom - 2017

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Lájkolj minket!

Önkormányzati konyha étlapja

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek