A haleszi betyár - Vass József
Kőkereszt - Németh László
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Szüret - Vass József
Szabadság - Vass József
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Aratás utan - Németh László
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Éjszakai fények - Patyik Ágota

Partnerek

 

 

 M e g h í v ó

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44.§- a, valamint Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2016.(VIII.30.) önkormányzati rendeletének 9.§-a alapján

a képviselő-testület rendes, soros

ülését

 2016. szeptember 27-én, kedden 17 órára

összehívom, az ülésre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Üllési Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő Terem

(6794 Üllés, Dorozsmai u. 40.)

Napirendek:

1) Tájékoztató lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról

Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester

2) Település közbiztonsági helyzete

Előadó: Köles Attila Mórahalmi Rendőrőrs rendőrkapitánya

Barna Dániel Üllési Polgárőr Egyesület elnöke

3)Beszámoló a település közművelődési helyzetéről

Előadó: Meszesné Volkovics Szilvia Déryné Kulturális Központ igazgatója

 

Aktuális kérdések

4.) RENDELET-tervezet az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester

5.) A szociális célú tűzifavásárlás pályázathoz szükséges önerő biztosítása

Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester

6.) Csigabiga Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának, a Házirendjének és a Munkatervének jóváhagyása

Előadó: Marótiné Hunyadvári Zita Csigabiga Óvoda és Bölcsőde vezetője

7.) Pályázat benyújtása a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” tárgyú KÖFOP-1.2.1.- VEKOP-16 kódszámú pályázatra

Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester

8.) Polgármester szabadság felhasználása

Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester

9.) Négyforrás Nonprofit Kft. tagi kölcsön iránti kérelme

Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester

 

Zárt ülés

10 .) Étkezési térítési díjhátralékok

Előadó: Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

 

Tanácskozási joggal meghívottak:

Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző, Dr. Zélity László Szegedi Rendőrkapitányság vezetője, Köles Attila Mórahalmi Rendőrőrs őrsparancsnok, Liebhaber Gábor mezőőr, Dr. Szántó Mária a Mórahalmi Járási Hivatal vezetője, Marótiné Hunyadvári Zita Csigabiga Óvoda és Bölcsőde vezetője, Bokor Józsefné bölcsődevezető, Sárközi Emília iskolaigazgató, Móczár Gabriella Szociális Központ tagintézmény-vezető, Meszesné Volkovics Szilvia a Déryné Kulturális Központ igazgatója, Fodorné Bodrogi Judit Önkormányzati Konyha vezetője, Czékus Péter Technikai Csoport vezetője, Dr. Ország Orsolya és Dr. Csonka Erika háziorvosok, Dr. Vezendi Tamás fogorvos, Kiss Ilona és Kelenczés Anikó védőnők.

 

Ü l l é s, 2016. szeptember 22.

Nagy Attila Gyula
polgármester

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Lájkolj minket!

Önkormányzati konyha étlapja

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek