Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Szüret - Vass József
Éjszakai fények - Patyik Ágota
Szabadság - Vass József
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Kőkereszt - Németh László
Aratás utan - Németh László
A haleszi betyár - Vass József

Partnerek

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44.§- a, valamint Üllés Nagyközség Képviselő-testületének és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletének 5. § (2) bekezdése alapján

a képviselő-testület rendes, soros

ülését

 


2016. június 28-án, kedden 15 órára

összehívom, az ülésre ezúton tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye: Üllési Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő Terem

(6794 Üllés, Dorozsmai u. 40.)

 

Napirendek:

1)Tájékoztató lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról

Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester

 

2) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről

a) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulás 2015. évi tevékenysége

b)Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. évi tevékenysége

c)Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenysége

d)Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

előadó:Nagy Attila Gyula polgármester, társulás képviselői

 

3) Beszámoló a kistérségi szociális feladatok ellátásáról

Előadó: Csótiné Ördög Edit kistérségi szociális intézmény vezetője

Farkasné Lippai Ágota, Integrált Nappali és Szociális Központ vezetője

 

4) Beszámoló a szociális ellátások – a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgáltatás 2015. évi ellátásáról

Előadó: Móczár Gabriella szociális tagintézmény-vezető

 

Aktuális kérdések

 

5.)A hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatala

a) A települési szilárd és folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi

közszolgáltatásról szóló 21/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester

b) A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátására irányuló közszolgáltatási szerződés

módosítása

Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester

 

6.) A nagyközség címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, a településnév használatáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester

 

7.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 20/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester

 

8.) Pályázat – önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester

 

9.) Települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásának igénylése

Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester

 

10.) Óvoda melletti épület megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester (szóbeli előterjesztés)

 

11.) Babarczi János féle ingatlan melletti telekvásárlással kapcsolatos döntés

meghozatala

Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester (szóbeli előterjesztés)

 

12.) Polgármester szabadság felhasználása

Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester

 

 

Zárt ülés

 

13.) Védőnői álláspályázatok elbírálása

Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester

 

14.) Étkezési térítési díjhátralékok

Előadó: Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

 

15) Az Üllés Dorozsmai út 82. szám alatti üres bérlakás bérletére benyújtott pályázat elbírálása

Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester

 

16.) Lakáscélú támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása

Előadó: Nagy Attila Gyula polgármester

 

Tanácskozási joggal meghívottak:

Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző, Dr. Szántó Mária Mórahalmi Járási Hivatal vezetője, Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulás képviselője, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás képviselője, a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás képviselője, a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás képviselője, Csótiné Ördög Edit a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője, Farkasné Lippai Ágota Integrált Nappali Szociális Központ vezetője – Támogató Szolgálat, Móczár Gabriella Szociális Központ tagintézmény-vezető, Marótiné Hunyadvári Zita Csigabiga Óvoda és Bölcsőde vezetője, Bokor Józsefné bölcsődevezető, Sárközi Emília iskolaigazgató, Meszesné Volkovics Szilvia a Déryné Kulturális Központ igazgatója, Fodorné Bodrogi Judit Önkormányzati Konyha vezetője, Czékus Péter Technikai Csoport vezetője

 

 

 

Ü l l é s, 2016. június 21.

Nagy Attila Gyula

polgármester

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Lájkolj minket!

Önkormányzati konyha étlapja

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek