Hajnali balerina - Szabó Ferenc
A haleszi betyár - Vass József
Kőkereszt - Németh László
Szabadság - Vass József
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
Éjszakai fények - Patyik Ágota
Aratás utan - Németh László
Szüret - Vass József
Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor

Partnerek

 

Szociális célú tűzifa igénylése


A települési önkormányzatok Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 1 mellékelt IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet 13. A szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló kiegészítő, vissza nem térítendő támogatás alapján Üllés Nagyközségi Önkormányzata 2015. évben is támogatni kívánja a rászoruló családokat szociális célú tűzifa adásával.

Az önkormányzat támogatást nyújthat elsősorban azon személyeknek, akik:
a) aktív korúak ellátásában vagy
b) időskorúak ellátásában részesülnek,
c) lakásfenntartási települési támogatásra jogosultak,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család előnyt élvez.
Az Önkormányzat támogatást nyújthat továbbá azon háztartásoknak, ahol az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át.

A szociális célú tűzifa iránti igényt 2015. december 15. napjáig ügyfélfogadási időben lehet benyújtani Polgármesteri Hivatalban Juhászné Bozsák Andreánál az erre rendszeresített formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell a jövedelmet igazoló iratokat, be kell mutatni az érvényes személyazonosságot igazoló okmányt, valamint a lakcímkártyát.

Nagy Attila Gyula
polgármester

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Lájkolj minket!

Önkormányzati konyha étlapja

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek