Bohn Erdő útja - Zsíros Tibor
Aratás utan - Németh László
Hajnali balerina - Szabó Ferenc
Szabadság - Vass József
Éjszakai fények - Patyik Ágota
Bodzafiúk - Santana Cadena Diána
A haleszi betyár - Vass József
Kőkereszt - Németh László
Szüret - Vass József

Partnerek

 

Parlagfű elleni küzdelem: június 30-ig kell gondoskodni a földhasználóknak a megelőzésről

A külterületi ingatlan tulajdonosoknak illetve a törvény értelmében a földhasználónak, minden év június 30-ig gondoskodnia kell a parlagfű-mentesítésről. A Földművelésügyi Minisztérium (FM) a fővárosi és a megyei kormányhivatalokkal együttműködésben országos koordinátori hálózatot hoz létre a parlagfű irtás irányítására. A megyei koordinátorok kinevezése elősegíti, hogy a büntetési időszakot megelőzően beazonosíthatók legyenek a fertőzött területek és a földhasználóknak kellő idejük legyen a virágzó állapot megakadályozására, a büntetés elkerülésére.

A hatályos jogszabályok szerint a földhasználó köteles a tárgyév június 30. napjáig az ingatlanján a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezen állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A törvény értelmében a földhasználónak vagy bejelentett földhasználat hiánya esetén a tulajdonosnak, minden év június 30-ig gondoskodnia kell a megelőzésről. A kényszerkaszálás és minden ezzel járó hatósági feladat költsége a mulasztót terheli, aki ellen a kormányhivatal növényvédelmi bírságot szabhat ki, mely bírság 15 ezer forinttól akár ötmillió forintig is terjedhet. Mértékét az határozza meg, hogy az adott fertőzött ingatlan külterületen vagy belterületen fekszik, továbbá, hogy mekkora a fertőzött terület nagysága, és a fertőzöttség mértéke.

Belterületen az illetékes jegyző, külterületen a kormányhivatal - július elsejétől a vegetációs időszak végéig, hatósági ellenőrzés keretében és lakossági bejelentések alapján ellenőrzik a jogszabályi kötelezettség betartását. A koordinátorok feladata megyei szinten az lesz, hogy összefogják a mentesítéssel kapcsolatos feladatokat, ellenőrizzék a felméréseket, illetve felelősek a parlagfű irtási tevékenységek összehangolásáért. Szintén feladatuk, hogy az FM által 2014. december 31-én meghirdetett pályázaton támogatást nyert civil szervezetek parlagfű-gyérítési munkáját segítsék és egyeztessék a közmunkaprogrammal.

…………………………………………………………………………………………………

Lakcímek bejelentése

A hatályos jogszabályok alapján a lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyekben mind a járási hivatal, mind a jegyző egyaránt eljár. Ez a megoldás az ügyfelek kényelmét szolgálja. Az alábbiakban néhány fontos – részben új - rendelkezésre szeretnénk felhívni a figyelmet.

 

A Magyarország területén élő, a lakcímnyilvántartásról szóló törvény hatálya alá tartozó polgár köteles a beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének illetve tartózkodási helyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni (lakcímbejelentés)

 

A polgárnak a lakcímét, illetve annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél vagy járási hivatalnál kell bejelentenie.

 

 

A törvény hatálya alá tartozik:

-          Magyarország területén élő magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett jogállású, menekültként vagy oltalmazottként elismert személy

-          szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy (EU tagállambeli, EGT állampolgár)

-          honosított, visszahonosított polgár

-          külföldön élő magyar állampolgár.

 

A bejelentéshez minden esetben szükséges a szállásadó hozzájárulása.

Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helység használatát biztosítani.

 

Új, és kevésbé ismert rendelkezés, hogy a szállásadó bármely járási hivatalnál személyesen vagy Ket. szerinti elektronikus kapcsolattartás útján nyilatkozhat arról, hogy a lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását olyan módon adja meg, hogy

 

- a lakcímbejelentéskor a bejelentkezővel együtt személyesen jelenik meg, vagy

 

- a lakcímbejelentéshez a Ket. szerinti elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen járul hozzá. (Elektronikus kapcsolattartás útján a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala honlapjáról (www.kekkh.gov.hu) elérhető Webes Ügysegéden keresztül.)

 

A szállásadó továbbá nyilatkozhat arról, hogy a címre történő lakcímbejelentésről a bejegyzéssel egyidejűleg értesítést kér.

Az értesítés a szállásadó választása szerint történhet

-  levélben,

-  telefax,

-  e-mail útján vagy

-  szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás igénybevételével.

 

A lakcímbejelentésről történő értesítési szolgáltatásért ingatlanonként, évente kell az igazgatási szolgáltatási díjat megfizetni a következők szerint:

     - levélben történő értesítésért: 3.600 Ft/év,

     - telefax útján történő értesítésért: 3.300 Ft/év,

     - e-mail útján történő értesítésért: 3.300 Ft/év.

A fenti lehetőség előnye, hogy az adott címre történő bejelentkezésről azonnal tájékoztatást kap a szállásadó.

 

…………………………………………………………………………………………………

Járási Hivatal nyári ügyfélfogadása

Járási Hivatalunk egyetlen szervezeti egysége sem tart igazgatási szünetet a nyári hónapokban. Az egyes polgármesteri hivatalokban elrendelt igazgatási szünetek ideje alatt is megtartjuk ügyfélfogadásainkat.

Dr. Szántó Mária

járási hivatalvezető

Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatói

Tájékoztató a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezéséről

Lájkolj minket!

Önkormányzati konyha étlapja

Kereső

Időjárás

 Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

Forrás: www.idokep.hu

Partnerek